Ångerrätt och återköp

 • Ångerrätt
 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att avbryta avtalet i fjorton (14) dagar utan att behöva ange några skäl. Denna betänketid börjar dagen efter att produkten har tagits emot av konsumenten, eller en representant som konsumenten har utsett i förhand och vars befintlighet har meddelats till webbutiken.
 2. Under betänketiden skall konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Konsumenten bör endast packa upp produkten i den utsträckning som krävs för att kunna bedöma om hen vill behålla produkten. Förseglingen måste alltid hållas intakt. Om konsumenten utnyttjar ångerrätten måste hen återlämna produkten till webbutiken tillsammans med alla tillbehör och – om rimligen möjligt – i ursprungsskick och i originalförpackning, i enlighet med webbutikens rimliga och tydliga instruktioner.
 3. Om konsumenten önskar utnyttja sin ångerrätt är hen skyldig att meddela webbutiken inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av produkten: 1) genom att skicka ett mejl till webbutiken i god tid och 2) genom att returnera produkten till webbutiken vid samma tidpunkt. På begäran måste konsumenten kunna bevisa att de mottagna varorna har returnerats i tid med leveransbevis.
 4. Om kunden inte, innan att betänketiden har löpt ut, har meddelat webbutiken om sin önskan att utnyttja sin ångerrätt eller har returnerat produkten, är köpet ett faktum.
 5. Avbeställningsregler: kunden kan avbryta beställningen genom att kontakta kundtjänst inom 24 timmar efter lagd beställning.
 • Kostnad vid återköp
 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar webbutiken detta belopp tidigast möjligen, och senast inom fjorton (14) dagar efter återköpet. Villkoret är att webbutiken redan har mottagit varan i gott skick.
 • Möjligt undantag från ångerrätten
 1. Webbutiken kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivningen under punkterna 2 och 3 nedan.
 2. Uteslutning av ångerrätten är möjligt för produkter:
 3. som specifikt har skapats av webbutiken på kundens begäran;
 4. som är av klart personlig karaktär;
 5. som ej kan returneras på grund av sin karaktär;
 6. som kan förstöras eller åldras snabbt;
 7. vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden, för vilken webbutiken inte har något inflytande;
 8. för enskilda tidningar eller tidskrifter;
 9. för ljud- och videoinspelningar samt för datorprogram där konsumenten har brutit förseglingen;
 10. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.
 11. Uteslutning av ångerrätten är även möjligt för tjänster:
 12. för boende, transport, restaurang eller fritidsaktiviteter som skall utföras på ett specifikt datum eller under en specifik period;
 13. leverans som påbörjades med kundens uttryckliga medgivande, innan betänketiden löpt ut

Varukorg